KOWEZiU

Ekspert

Informacja dla osób ubiegających się o udział w szkoleniu dla kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli

Informacje ogólne

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), Centrum Edukacji nauczycieli Szkół Artystycznych (CENSA) oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) prowadzą szkolenia dla kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli:

  • KOWEZiU – w województwach wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i mazowieckim.
  • ORE – w pozostałych województwach.
  • CENSA – dla nauczycieli szkół artystycznych z terenu całego kraju.

Rejestracja osób oczekujących na szkolenie

A. Rekrutacja na szkolenie w KOWEZiU odbywa się na podstawie elektronicznych zgłoszeń nauczycieli spośród osób zarejestrowanych w bazie danych na stronie programu Ekspert https://ekspert.ore.edu.pl Aby zarejestrować się należy na ww. stronie wypełnić formularz, postępując ściśle wg zawartych w nim wskazówek.

B. Przy rozpoczęciu rekrutacji na szkolenie prosimy o wypełnienie drugiego formularza, który zostanie udostępniony na naszej stronie www.koweziu.edu.pl/ekspert. O rozpoczęciu rekrutacji informujemy za pośrednictwem komunikatu (zwykle w I kw. roku, w którym odbywa się szkolenie).

Uwaga: Prosimy o odwiedzanie strony www.koweziu.edu.pl/ekspert, ponieważ nie wysyłamy komunikatów i informacji do osób zainteresowanych szkoleniem. Listy osób dopuszczonych do szkolenia zamieszczamy na tejże stronie.

Zasady rekrutacji

Kryteria rekrutacji, przyjęte przez dyrektorów centralnych placówek doskonalenia nauczycieli (ORE, CENSA, KOWEZiU) w porozumieniu z MEN, są następujące:

1.kolejność zgłoszeń w bazie danych na stronie programu Ekspert https://ekspert.ore.edu.pl

2. spełnienie wymogów formalnych:

  • posiadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego,
  • czynne wykonywanie zawodu.

Wszystkie osoby, które zechcą przystąpić do szkolenia powinny być zarejestrowane w bazie danych programu „Ekspert” na stronie internetowej https://ekspert.ore.edu.pl

Przebieg szkolenia

Zgodnie z programem szkolenie obejmuje:

a) I część (18,5 godz.) – samokształcenie (e-learning) na podstawie materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych KOWEZiU na platformie MOODLE;

Egzamin testowy po I części szkolenia dopuszczający do uczestniczenia w II części szkolenia jest przeprowadzany drogą elektroniczną;

b) II część szkolenia – zajęcia warsztatowe odbywające się w wyznaczonych regionalnych placówkach doskonalenia nauczycieli (41,5 godz.);

c) testowy egzamin końcowy przeprowadzany po zakończeniu części warsztatowej

Po zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkoleń będą zamieszczane na stronie internetowej KOWEZiU: www.koweziu.edu.pl/ekspert

Kierownik szkolenia
Lena Mazurek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 22 844 07 40 w. 28

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
03 marzec 2014

EKSPERT - Komunikat nr 1/2014

W dniu 3 lutego 2014 r. Wydział Doskonalenia Nauczycieli KOWEZiU rozpoczyna rekrutację na szkolenie dla kandydatów na ekspertów komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.
03 luty 2014

Komunikat nr 4/2012

01 kwiecień 2012