KOWEZiU

Monitorowanie oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe na rok szkolny 2012/2013 – Ankieta internetowa Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (publiczne i niepubliczne) do wypełnienia ankiety int

Monitorowanie oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe na rok szkolny 2012/2013 – Ankieta internetowa

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (publiczne i niepubliczne) do wypełnienia ankiety internetowej, celem której jest zebranie informacji o ofercie edukacyjnej szkół, przygotowanej na rok szkolny 2012/2013, w odpowiedzi na zmiany w systemie kształcenia zawodowego.

Monitorowanie oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe na rok szkolny 2012/2013 – Ankieta internetowa

Dzisiaj, tj. 15 czerwca br. mija temin wypełniania ankiety.

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (publiczne i niepubliczne) do wypełnienia ankiety internetowej, celem której jest zebranie informacji o ofercie edukacyjnej szkół, przygotowanej na rok szkolny 2012/2013, w odpowiedzi na zmiany w systemie kształcenia zawodowego.

http://www.koweziu.edu.pl/ankieta

Zadanie realizuje Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na zlecenie Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.